MACROPULS

MAKROEKONOMSKE I
FINANCIJSKE ANALIZE

Izdvojeno

11.12.2019.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Nova knjiga Željka Rohatinskog u izdanju Naklade Ljevak "Persona Non Grata" prikaz je njegove poslovne biografije od kraja 1990.-tih do danas. U njoj autor prikazuje i daje osobni osvrt na brojne ekonomske i političke događaje koji su izravno ili neizravno utjecali i na život mnogih ljudi u Hrvatskoj. Od raspada Jugoslavije i ekonomskih posljedica tih događaja za neovisnu Hrvatsku, suzbijanja hiperinflacije tijekom ratnih godina, problema stare devizne štednje, slučaja "Riječka banka", tečajne politike, preuzimanja Hypo banke od strane Bayerische Landesbank, različitim pritiscima na neovisnu središnju banku pa sve do brojnih drugih zanimljivih događaja koji su se odvili tijekom i nakon njegovog dvanaestogodišnjeg guvernerskog mandata. Pročitaj više
28.05.2019.
Aktualni komentari

Željko Rohatinski

Najnovnija knjiga Željka Rohatinskog u izdanju Naklade Ljevak "Kriza u Hrvatskoj" prikazuje kretanja u hrvatskoj ekonomiji od izbijanja svjetske financijske krize 2008. godine do danas, s naznakom tendencija koje se očekuju u budućem razdoblju. Uz analizu brojnih makro i mikroekonomskih podataka, dan je poseban osvrt na ulogu ekonomskih politika u tom razdoblju, kao i na njihov budući potencijal, a analiziraju se i kretanja u EU promatrana iz „domaće“ perspektive. Pored toga, posebno su izdvojena i konceptualna promišljanja o tome kako riješiti identificirane ekonomske probleme. Pročitaj više
05.11.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Aktualna tendencija kontinuiranog rasta domaće potražnje (posebno sektora kućanstava) i prosječnih neto plaća, uz pad nezaposlenosti, visoku likvidnost bankovnog sustava i povijesno niske kamatne stope – što su sve indikatori postupnog (potencijalnog) jačanja konjunkture na domaćem tržištu – aktualizira i već duže vrijeme marginalizirano pitanje inflacije u Hrvatskoj. Sadašnje i buduće.

Promatrajući kratkoročno, inflacija se kreće u skladu s prosjekom EU i (još) ne ukazuje na opasnost predstojećeg „pregrijavanja“ domaće ekonomije. No, iako je ukupna inflacija u razdoblju nakon početka krize bila niska, njen pretežno nepovoljan utjecaj na razvoj i aktualno profiliranje dinamičkih i strukturnih odnosa u sferi proizvodnje, raspodjele i razmjene nije zanemariv. Neće to biti niti u narednom razdoblju dok se ne ubrza rast proizvodnje i zaposlenosti pri kojem će i dugoročniji rast proizvodnosti rada biti veći od stope inflacije. Za sada to nije slučaj. Pročitaj više
28.10.2018.
Aktualni komentari

Željko Rohatinski

S obzirom na činjenično neutemeljen i tendenciozan kontekst u kojem se ovih dana piše o djelovanju HNB-a tijekom 2011. i prethodnih godina, u ovom aktualnom komentaru podsjećam na svoje izlaganje u svojstvu guvernera na konferenciji HTN-a u Opatiji iz svibnja 2011. te na intervju časopisu Banka iz veljače 2012., koji su ujedno objavljeni i u knjizi „Ogledi u realnom vremenu“ u izdanju Jutarnjeg lista (rujan 2015.). Dodatna objašnjenja o zbivanjima iz tog vremena moguće je pronaći i u tekstovima dnevnih medija objavljenih sredinom 2011. godine. Pročitaj više
08.09.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Deset godina krize ispričano u 26 slika. Slike govore više od riječi. Pročitaj više
04.07.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Hrvatska treba mnogo intenzivnije koristiti dobro poznat arsenal poticajnih mjera razvojne ekonomske politike (uključujući monetarnu politiku) u sferi stvaranja, proizvodnje i plasmana konkurentnih proizvoda do punih okvira koje dopuštaju kriteriji konvergencije i postojeća praksa njihove primjene u drugim zemljama EU, kao i odgovarajuću poslovnu politiku u poduzećima u pretežnom vlasništvu države. Pri tome treba izbjegavati svaki oblik populizma. Za to su potrebne strukture koje će na identifikaciju i rješavanje problema prvenstveno gledati kao na izravni izazov i svoju „misiju“, a ne kao na profesiju. To im daje hrabrost da djeluju. Pročitaj više
09.06.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Brexit, jačanje američkog protekcionizma i kineska reakcija na njega, izlazak SAD-a iz nuklearnog sporazuma s Iranom, zaoštreni odnosi s Rusijom, nesigurnost na tržištu nafte, francusko-njemačko nesuglasje oko reformi euro zone, uzlet populizma, ekspanzivne politike jačanja geopolitičkog utjecaja Rusije, Kine pa i Turske, najznačajniji su činitelji koji utječu na aktualno i buduće profiliranje i pozicioniranje EU-a u svjetskim okvirima te na njezine unutarnje odnose. Pročitaj više
12.05.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

"Više smo zaradili nego potrošili" nije baš uobičajeni način iskazivanja fiskalnog suficita, niti čvrsta osnova za najavu budućih poreznih rasterećenja. Ipak, neovisno o terminološkim nepreciznostima i političkoj retorici, činjenica je kako je u Hrvatskoj u 2017. godini ostvaren suficit proračuna konsolidirane opće države na razini od 0,8% BDP-a, uz istodobni suficit tekućih transakcija bilance plaćanja od 3,9% BDP-a. Time je zemlja po prvi put izašla iz sfere "dvojnog deficita" i u kombinaciji s rastom BDP-a od 2,8% stabilizirala iznos i smanjila razmjer relativne javne i inozemne zaduženosti. Pročitaj više
14.02.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Knjiga Željka Rohatinskog "Time and Economics: The concept of Functional time", objavljena u izdanju jednog od najuglednijih svjetskih akademskih izdavača Palgrave Macmillana, povezuje filozofsku percepciju vremena i Einsteinovu teoriju relativnosti s ekonomskom aktivnošću društva. Proširivanjem Marxovog modela reprodukcije s varijablom “relativno vrijeme” autor pokazuje da fenomeni dilatacije vremena i kontrakcije dužina postoje i u ekonomiji. Pročitaj više
24.01.2018.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Nakon početnog "oklijevanja" proizašlog iz različitih percepcija uzroka, posljedica i modaliteta rasprostiranja globalne financijske krize te, vjerojatno, određenog podcjenjivanja intenziteta recesijskih implikacija krize na realni sektor i kapitaliziranost banaka, EU je od 2011. godine započela snažnije intervenirati na profiliranje ukupne ekonomske situacije jedinim raspoloživim "zajedničkim" instrumentom – ekspanzivnom monetarnom politikom. Pročitaj više
24.12.2017.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Povećanje agregatne potražnje u trećem, sezonski najznačajnijem tromjesečju (turizam, trgovina) osnažilo je i produžilo tendenciju rasta bruto domaćeg proizvoda koja u kontinuitetu traje od početka 2015. godine, po prosječnoj stopi od 0,7% tromjesečno. Time će njegova razina u cijeloj 2017. godini, ocjenjuje se, biti za 3,1% realno veća od prošlogodišnje. Pročitaj više
15.11.2017.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Desetljeće recesije i sporog oporavka razotkrilo je i efektuiralo suštinske financijske probleme hrvatskih poduzeća. Afera Agrokor ekstremna je ilustracija tih problema. Njihova geneza formirana je u pretkriznom razdoblju rapidnim rastom zaduženosti sektora poduzeća poticanim obiljem ponude kredita na domaćem financijskom tržištu financiranih od strane inozemnih banaka i njihovih „banaka-kćeri“, koje je završetkom rata postalo atraktivno za inozemne kreditore. Pročitaj više
04.11.2017.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Odnosi, kretanja i dileme unutar euro zone imali su i imat će bitan utjecaj na profiliranje modaliteta i tendencija u poslovanju bankarskog sustava u Hrvatskoj te njegove implikacije na razvoj ukupne ekonomske situacije u zemlji. To proizlazi iz dva razloga. Prvi je visok stupanj euroiziranosti financijskog sustava koja ograničava efikasno korištenje aktivnih kamatnih stopa središnje banke kao najfleksibilnijeg instrumenta regulacije ponude novca i kamatnih stopa na tržištu, usmjeravajući monetarnu politiku prema regulaciji tečaja i korištenju prudencijalnih mjera. Drugi je dominantno vlasništvo inozemnih banaka nad lokalnom bankama, u kojim uvjetima se optimizacija rezultata poslovanja vrši na razini "grupacije" gdje banke kćeri dobivaju "zadatke" koji ne moraju uvijek biti komplementarni preferencijama države na čijem području posluju. Pročitaj više
27.10.2017.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Nedavni poziv predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera zemljama EU koje nisu članice euro zone da apliciraju za to članstvo kroz ulazak u europski tečajni mehanizam (ERM 2) ponovno je intenzivirao rasprave i na hrvatskoj stručnoj i političkoj sceni o pitanju "uvođenja eura".

Bolje rečeno, o poželjnom tajmingu ulaska u euro zonu, jer je obvezu toga Hrvatska već preuzela samim ugovorom o pristupanju EU. Pročitaj više
16.09.2017.
Macropuls analiza

Željko Rohatinski

Nastavak rasta bruto domaćeg proizvoda po osnovi izvoza roba i usluga te potrošnje kućanstava, početne naznake oživljavanja investicijske aktivnosti, relativno uravnoteženi odnosi u platnoj bilanci i fiskalnoj sferi uz posljedično postupno smanjenja stupnja inozemne i proračunske zaduženosti te niska inflacija i stabilan tečaj, osnovne su značajke ekonomske aktivnosti u Hrvatskoj u prvoj polovini ove godine.

Pozitivne, ali – stavljene u kontekst tendencija iz prethodnih te očekivanja za iduću godinu – one su još uvijek nedostane da bi omogućile značajnije ublažavanje financijskih, tehnoloških, socijalnih i demografskih problema koji su eskalirali u razdoblju recesije. Pročitaj više

Prijavite se na naš newsletter

location